Revitalisatie

Wat doen we voor u:

Wanneer uw gevel zich in een verouderd stadium bevindt of haar functie niet meer vervult, dan kunnen wij u adviseren over revitalisatie en desgewenst voor u uitvoeren. Onder revitalisatie verstaan wij; opwaardering, transformatie en facelift. Door opwaardering worden de huidige prestaties van uw vastgoed verhoogd. Onder prestaties verstaan wij de functionaliteit, het comfort en de economische waarde van uw gebouw. Bij transformatie zorgen wij ervoor dat uw gebouw een nieuwe functie kan vervullen door de gevel te transformeren. Door een facelift aan uw vastgoed te geven krijgt uw gebouw een nieuwe uitstraling.

Opwaardering van uw gevel:

 • Verhogen van het energielabel
 • Verbeteren van de functionaliteit
 • Verkrijgen van een politie-keurmerk
 • Integreren van domotica
 • Verbeteren van het woon- en leefcomfort
 • Toevoegen van seniorenlabel
 • Verbeteren van de akoestiek

Transformatie van uw gevel:

 • Uw vastgoed een nieuwe kans bieden
 • De gevel laten aansluiten bij de nieuwe functie van uw vastgoed

Facelift van uw gevel:

 • een nieuwe uitstraling van uw gevel
 • de gevel voldoet weer aan de esthetische en technische eisen voor de komende jaren

Uw voordeel:

 • Hogere waarde van uw vastgoed
 • Een nieuwe bestemming voor uw vastgoed
 • Eén partij van advies tot exploitatie
 • Afname van gebruikers- en exploitatiekosten
 • Revitalisatie is goedkoper dan nieuwbouw

Onze geveladviseur:

Om een advies te kunnen geven over uw gevel kunnen wij deze mobiel testen. Daarnaast kunnen wij de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:

 • Thermografisch onderzoek
 • Calamiteitenonderzoek
 • Lekkageonderzoek
 • Bouwfysische beoordeling van de gevels
 • Lucht- en waterdichtheidsonderzoek
 • Endoscopisch gevelonderzoek

Ik ben zo tevreden over GevelBeheer Nederland dat wij nu van plan zijn het contract uit te breiden met het onderhoud aan alle houten ramen en deuren en de aluminium schuifdeuren.

De heer Berendsen | Heemskerk