Bevestiging reparatieopdracht

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is uw servicemelding bij ons bekend onder een servicenummer. Deze wordt na uw opdracht aangemaakt in ons service systeem.
De tarieven die voor 2019 gelden zijn:
Voorrijkosten                                                                  €  75,00 *
Uurloon per monteur                                                    €  58,00 *
Verbruik klein materiaal e.d.                                       €  9,50 *
De genoemde tarieven zijn excl. BTW. Het uurloon wordt per kwartier naar boven afgerond.
Aangezien er aan uw opdracht geen opname- of offertetraject voorafgegaan is, factureren wij op nacalculatiebasis. Eventueel vervangen of toegepast materiaal wordt tegen geldende tarieven aan u berekend. Op de factuur die u ontvangt staan deze materialen en bestede uren gespecificeerd.
GevelBeheer Nederland BV verplicht zich tot een zorgvuldige en deskundige poging de klacht(en) op te lossen. Daarbij kan het voor komen dat onze vaklieden niet alle storingen gelijk voor 100% op kunnen lossen. Als de servicemonteur geen structurele oplossing kan aanbrengen, wordt een noodvoorziening getroffen waarna u hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Indien er op basis van dit servicebezoek materiaal besteld dient te worden, plant GevelBeheer Nederland BV een 2e servicebezoek in, waarvoor opnieuw bovenstaande tarieven gelden, die afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Heel graag attenderen wij u op onze kennis en kunde voor het afsluiten van preventieve onderhoudscontracten en/of projectmatige upgrading van uw gevelsystemen/kozijnen. Ons verkoopteam is voor informatie hierover op werkdagen bereikbaar op 088 – 1153400.
Mocht u het met onze bovengeschetste werkwijze niet eens zijn, dan verzoeken wij u niet akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Na akkoord van de aanvraag zal GevelBeheer Nederland een melding aanmaken in haar systeem, waarna uw servicemelding binnen aanzienbare tijd in behandeling genomen wordt.
Wij zullen alles in werking stellen om uw opdracht naar genoegen uit te kunnen voeren.
Het GevelBeheer Nederland Nederland Team